recht  
  Personen- en familierecht Voorbeelden Erfrecht Geregistreerd partnerschap Wettelijke basis Rechtspersoon Wettelijke basis
in Nederland
Links  
  persoonsrecht
 
Geregistreerd partnerschap

Tijdens de samenleving tussen man en vrouw, twee vrouwen of twee mannen, kan beroep worden gedaan op geregistreerd partnerschap Dit is wettelijk erkend en ingevoerd op 1 januari 1998.
rozen Een geregistreerd partnerschap staat in de wet omschreven als gelijk zijnde aan een huwelijk, behalve op de (familierechtelijke) situatie van mogelijk tijdens het partnerschap geboren kinderen na.
Het geregistreerd partnerschap vormt geen basis voor afstammingsrelatie, ook wel familierechtelijke betrekking genoemd.

De mannelijke partner dient de kinderen van zijn vrouwelijk partner te erkennen om juridisch vader te worden. Rechtswege hebben beide partners (ook van gelijk geslacht) het gezamenlijk gezag over geboren kinderen tijdens de partnerschap, mits er sprake is van een derde juridische ouder.
De partner die niet als juridisch ouder wordt beschouwd, wordt wel erkend als stiefouder. De stiefouder heeft dus wel een onderhoudsplicht en huwelijksverbod voor onbepaalde tijd ten aanzien van het kind.
Partners van hetzelfde geslacht kunnen een kind adopteren.
Hierbij moet de partner de kinderen adopteren (van de ouder die reeds juridisch ouder is) om het juridisch ouderschap te verkrijgen.

Erkenning van juridisch ouderschap kan door geboorte (wanneer het een vrouw betreft) of door erkenning of juridisch vaderschap door een eerder huwelijk (als het een man betreft).
babys
Het grootste en misschien wel belangrijkste verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap is dat zonder de tussenkomst van een rechter een geregistreerd partnerschap ontbonden kan worden. Dit kent men als flitsscheiding.
 
click tracking