recht  
  Personen- en familierecht Voorbeelden Erfrecht Geregistreerd partnerschap Wettelijke basis Rechtspersoon Wettelijke basis
in Nederland
Links  
  persoonsrecht
 
Wettelijke basis in Nederland

Soorten rechtspersonen

In zijn algemeenheid worden rechtspersonen onderverdeeld in twee soorten:
  • Publiekrechtelijke rechtspersonen
  • Privaatrechtelijk rechtspersonen
jaarrekening
  1. Publieksrechtelijke rechtspersoon: om overheidstaken te kunnen uitvoeren krijgen organisaties zoals de Staat en provincies en gemeenten,het recht om wettelijke regelingen toe te passen of is er een besluit rechtspersoonlijkheid toegekend.


  2. Privaatrechtelijke rechtspersonen: een groep personen kunnen voor particulier gebruik zich als rechtspersonen beschouwen. Dit zijn bijvoorbeeld NVís (naamloze vennootschappen), BVís (Besloten Vennootschap) met beperkte aansprakelijkheid, stichtingen en verenigingen.(opvallend: alle omschrijvingen worden met kleine letter en zonder puntjes omschreven: bv, nv, vof, cv,)
Het overduidelijke verschil tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen is niet de doelstelling van de organisatie maar de wijze waarop deze wordt opgericht.

weegschaal
 
click tracking