recht  
  Personen- en familierecht Voorbeelden Erfrecht Geregistreerd partnerschap Wettelijke basis Rechtspersoon Wettelijke basis
in Nederland
Links  
  persoonsrecht
 
Voorbeelden

Enkele voorbeelden uit het familierecht
Iedereen heeft het recht om zijn naam te wijzigen indien:
  • Het hinderlijk is met het beroep dat iemand heeft (bijvoorbeeld een chirurg die Kerkhof heet)
  • De naam komt te vaak voorkomt
  • Als een persoon door familieomstandigheden niet de naam draagt van degene die hem op zijn minst al minstens drie jaar opvoedt
  • In sommige gevallen is scheiding van de ouders voldoende om naam te wijzigen
gezin Wie heeft gezag over een kind:
  • Ouders tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • Als de ouders gescheiden zijn maar ze hebben wel al kinderen, blijven ze samen de opvoeding doorzetten
  • Ook samenwonende partners kunnen het gezag uitoefenen, de vader moet het kind echter wel erkend hebben
  • Een stiefouder kan medegezag uitoefenen
Het eindigen van een huwelijk:
  • Op basis van een gezamenlijk verzoekschrift
  • aan de hand van een verzoekschrift door een partij. In Nederland is dit voldoende om de beŽindiging van de relatie door te zetten en wordt hierover geen schuldvraag gesteld
scheiding
 
click tracking