recht  
  Personen- en familierecht Voorbeelden Erfrecht Geregistreerd partnerschap Wettelijke basis Rechtspersoon Wettelijke basis
in Nederland
Links  
  persoonsrecht
 
Rechtspersoon

Om een abstracte entiteit (organisatie) te laten optreden als een persoon in het rechtsverkeer is een rechtspersoon juridisch gezien geconstrueerd. Deze rechtspersoon heeft bezittingen, schulden, kan contracten afsluiten, aangeklaagd worden en/of contracten afsluiten.
rechtspersoon

Het principe van rechtspersonen

Algemeen kan worden gesteld: rechtspersoonlijkheid wordt toegepast in die gevallen waar het wenselijk is om een scheiding aan te brengen tussen de groep natuurlijke personen en datgene waar zij voor staan.

De behoefte voor een rechtspersoon is het gelijk stellen van zijn handelen aan die van een natuurlijk persoon.

Belangrijke punten van een rechtspersoon is: vertegenwoordiging, doelstelling, zeggenschap en aansprakelijkheid.

De essentie van een rechtspersoon is de gelijkstelling met een natuurlijk persoon. Het is tevens een van de belangrijkste juridische ficties in het recht. Waar eerst slechts een groep van personen was die samen een aantal middelen samenbrachten om iets te bewerkstelligen, is er nu een entiteit die als een aparte persoon functioneert en zelf als zodanig aan het rechtsverkeer kan deelnemen.

Doelstelling

Een rechtspersoon dient altijd een doelstelling te hebben om aan te geven waarom het opgericht is. Het kan zijn om belangen te behartigen tot winst te maken.

Vertegenwoordiging

Bestuurders of gemachtigden zullen voor een rechtspersoon een contract kunnen ondertekenen. De handtekening van een bestuurder wordt als die van een rechtspersoon gezien. Bij de Kamer van Koophandel kan men inzien wie gerechtigd is om de te handelen namens de rechtspersoon.

boek

Zeggenschap

De zeggenschap binnen een rechtspersoon moet altijd geregeld zijn. Er wordt verschil gemaakt tussen degenen die de rechtspersoon vertegenwoordigen en degenen die het hoogste zeggenschap hebben. De zeggenschap wordt altijd geregeld in de statuten of in de wet.
Er is een onderscheid tussen enerzijds de personen die de rechtspersoon naar buiten toe vertegenwoordigen (die voor de rechtspersoon kunnen tekenen), en anderzijds de personen of het orgaan, die de hoogste zeggenschap heeft, zoals bij de voorbeelden in de volgende tabel.
De zeggenschap is gewoonlijk geregeld in de statuten of in een wet.

Aansprakelijkheid

Als een bedrijf failliet gaat kunnen de medewerkers niet aansprakelijk worden gesteld. Echter, een lid van het bestuur is wel aansprakelijk te stellen ten opzichte van de rechtspersoon. Met andere woorden: een bedrijf kan formeel aansprakelijkheid en schadevergoeding opeisen vanwege slecht bestuur. De rechtspersoon kan en zal in principe aansprakelijk gesteld worden voor alle handeling van de betrokken bestuurders, werknemers, etc. welke handelingen hebben gedaan als rechtspersoon.

De rechtspersoon zal in principe wel aansprakelijk zijn voor alle handelingen van diens bestuurders, werknemers en organen die als handelingen van de rechtspersoon gelden. Dit kan zowel een aankoop als aangerichte schade betreffen.
 
click tracking